^Powrót na góre

im. sw. Jadwigi Królowej Polski

Giełda Pomysłów

 

16 listopada 2012 r. w Gimnazjum w Kurowicach im. św. Jadwigi Królowej Polski, przy ul. Szkolnej 1 w Kurowicach odbyła się Giełda Pomysłów 2012. Organizatorami giełdy byli ECORYS Polska i Gimnazjum w Kurowicach. Giełda Pomysłów została zorganizowana w ramach  innowacyjnego projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Rozwój Zainteresowań uczniów droga do kariery. Podczas Giełdy Pomysłów młodzież gimnazjalna z Kurowic i Wiśniowej Góry zaprezentowała wyniki swoich prac, które były wykonywane w poszczególnych grupach projektowych przez ostatnie miesiące. Realizacja projektów odbywała się według procedury i etapów opisanych  w Produkcie Innowacyjnym, który jest obecnie w końcowej fazie testowania i z którego treścią możecie Państwo zapoznać się na stronie projektu www.drogadokariery.pl.  

Projekty wykonane przez uczniów Gimnazjum w Kurowicach.

Podróże naszych marzeń - Japonia.

Problemy współczesnej Afryki - próba znalezienia konkretnych form i sposobów pomocy.

Czy to jest oko, czy aparat fotograficzny?

SOS dla zwierząt.

Nasze gimnazjum w liczbach i procentach.

Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś.

Elektrownie Wiatrowe.

Bryły geometryczne w architekturze.


Podróże naszych marzeń - Japonia.

Podróż do Japonii jest marzeniem uczestników projektu od wielu lat. Kraj ten urzeka i fascynuje – swoją egzotyką, całkowitą odmiennością, różnorodnością oraz tradycyjną kulturą.

1

2

3

4

Problemy współczesnej Afryki - próba znalezienia konkretnych form i sposobów pomocy.  

Zespół od dawna interesuje się Czarnym Lądem. Fascynuje ich bogactwo przyrodnicze tego kontynentu, zróżnicowane społeczności, ciekawe życie kulturalne i religijne. Zdają sobie jednak sprawę, że Afryka, szczególnie ta na południe od Sahary, to także wojny, epidemie, klęski żywiołowe i inne problemy społeczne. Wykonując projekt chcieli zainteresować młodych ludzi problemami Afryki, uwrażliwić ich na losy innych ludzi i zaproponować możliwości pomocy.

5

6

7

Czy to jest oko, czy aparat fotograficzny?  

Oko człowieka jest najdoskonalszym przyrządem optycznym, jaki kiedykolwiek stworzyła Matka Natura. Uczestnicy projektu wykonali doświadczenie z użyciem modelu - camera obscura - dzięki, któremu poznali mechanizm powstawania obrazu na siatkówce.

8

9

SOS dla zwierząt.  

Zespół zajął się tym tematem, ponieważ los zwierząt nie jest im obojętny. W ramach projektu uczennice realizowały działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej oraz nawiązanie współpracy z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

10

11

Uczestnicy projektu przedstawili swoją szkołę z nieznanej strony - Nasze gimnazjum w liczbach i procentach.

12

13

 

Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś.  

Od zarania dziejów ludzkość czuła wewnętrzną potrzebę orientowania się w czasie, obserwowała zachodzące w przyrodzie zmiany takie jak wschód i zachód słońca, następujące po sobie pory roku. Zespół przedstawiliśmy kolejne osiągnięcia poczynione w tej dziedzinie wiedzy.

14

 

Elektrownie Wiatrowe  

Celem projektu było sprawdzenie opłacalności energii wiatrowej w Polsce i na świecie. Polska jest jednym z niewielu krajów, w którym opłaca się budować elektrownie wiatrowe.

15

16

 

Bryły geometryczne w architekturze.

Głównym celem projektu było pokazanie praktycznego wykorzystania brył geometrycznych w architekturze i budownictwie.

17

 

 

Copyright © 2013. Gimnazjum w Kurowicach  Rights Reserved.