Jak zostać kierownikiem projektu?

Kierownikiem Gamma Zaplecza 272.jpg

Agile project management szkolenie – Kierownik projektu (czyli inaczej mówiąc project manager) to osoba przewodząca pracy zespołu projektowego. Bardzo często określa się to stanowisko mianem zawodu przyszłości. Od tego, w jaki sposób realizowane są przez dane przedsiębiorstwo różnego rodzaju projekty, które zostały mu zlecone w dużej mierze zależy jego sytuacja – zarówno wizerunkowa, jak i finansowa.

Z tego też powodu profesjonalne podejście do zarządzania projektami ma tak duże znaczenie. Wiele osób żyje w błędnym przeświadczeniu, że W dziedzinie tej niewiele się zmienia i  ewoluuje, podczas gdy w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Bezpowrotnie minęły czasy, gdy każdy z projektów można było realizować zgodnie z ustalonym z góry planem.

Obecnie projekty są coraz bardziej skomplikowane, dlatego też podejście do nich musi być bardziej elastyczne. Z tego powodu powstały tak zwane zwinne metodyki zarządzania projektami. Wzięły się one z manifestu agile, w którym to zawarte zostały najważniejsze aspekty związane z tym podejściem.

Obecnie każdy project manager powinien zdobyć conajmniej certyfikację agile pm project management, lecz wskazany jest także udział w innych szkoleniach, na przykład tych z zakresu SCRUM. Scrum to jedna z najpopularniejszych obecnie zwinnych metodyk.

Zespół scrumowy składa się z trzech typów pracownika i każde z nich ma dedykowane sobie szkolenia. Szkolenie product owner, szkolenie scrum master, szkolenia scrum developer. Wszystkich niezbędnych informacji związanych z poszczególnymi rolami, jakie pełnić można w zespole scrumowym poznać można w trakcie wspomnianych już szkoleń biznesowych. Pokrótce piszemy je jednak ponizej.

Zobacz związane z tym artykuły: https://www.profesjanieruchomosci.pl

Product owner to osoba, którą w zespole reprezentuje klienta (zleceniodawcę projektu) oraz jego interesy. Wypowiada się w jego imieniu, zatwierdza zmiany itp. Scrum master ma za zadanie znać o to, by wszelkie prace realizowane były w oparciu o narzędzia i techniki scrumowe oraz o To, by wszyscy wiedzieli, jak i jest sens ich stosowania. Scrum developer to zaś ta osoba, którą poszczególne prace wprowadza w życie, czyli de facto projekt realizuje.

strony
Author: Herakliusz